تور مالزی | تور مالزی 93 | قیمت تور مالزی

تور مالزی | قیمت تور مالزی | تور مالزی 93

تور مالزی | قیمت تور مالزی | تور مالزی 93 | تور مالزی هتل CITRUS

تاریخ اعتبار تور : 30 اردیبهشت

تور مالزی | قیمت تور مالزی | تور مالزی 93 | تور مالزی هتل CITRUS خدمات:پرواز ایران ایر-7 شب اقامت-ترانسفر-راهنما-1 روز گشت شهری با ناهار

1/600/000 تومان
برای هر نفر
:مشاور
دفتر 88519041 خانم حسین پور 09197514007
تور مالزی | تور مالزی 93 | قیمت تور مالزی

تور مالزی | تور مالزی 93 | قیمت تور مالزی | تور مالزی هتل CONCORD

تاریخ اعتبار تور : 30 اردیبهشت

تور مالزی | تور مالزی 93 | قیمت تور مالزی | تور مالزی هتل CONCORD خدمات:پرواز ایران ایر-7 شب اقامت-ترانسفر-راهنما-1 روز گشت شهری با ناهار

2/050/000 تومان
برای هر نفر
:مشاور
دفتر 88519041
تور مالزی | تور مالزی 93 | قیمت تور مالزی

تور مالزی | تور مالزی 93 | قیمت تور مالزی | تور مالزی هتل SEIRIPACIFICE

تاریخ اعتبار تور : 30 اردیبهشت

تور مالزی | تور مالزی 93 | قیمت تور مالزی | تور مالزی هتل SEIRIPACIFICE خدمات:پرواز ایران ایر-7 شب اقامت-ترانسفر-راهنما-1 روز گشت شهری با ناهار

2/160/000 تومان
برای هر نفر
:مشاور
دفتر 88519041
تور مالزی | تور مالزی 93 | قیمت تور مالزی

تور مالزی | تور مالزی 93 | قیمت تور مالزی | تور مالزی هتل GRAND SEASON

تاریخ اعتبار تور : 30 اردیبهشت

تور مالزی | تور مالزی 93 | قیمت تور مالزی | تور مالزی هتل GRAND SEASON خدمات:پرواز ایران ایر-7 شب اقامت-ترانسفر-راهنما-1 روز گشت شهری با ناهار

1/820/000 تومان
برای هر نفر
:مشاور
دفتر 88519041
تور مالزی 93 | تور مالزی | قیمت تور مالزی

تور مالزی 93 | تور مالزی | قیمت تور مالزی | تور مالزی هتل ROYALECHOULAN

تاریخ اعتبار تور : 30 اردیبهشت

تور مالزی 93 | تور مالزی | قیمت تور مالزی | تور مالزی هتل ROYALECHOULAN خدمات:پرواز ایران ایر-7 شب اقامت-ترانسفر-راهنما-1 روز گشت شهری با ناهار

2/280/000 تومان
برای هر نفر
:مشاور
دفتر 88519041
تور مالزی | تور مالزی  93 | قیمت تور مالزی

تور مالزی | تور مالزی 93 | قیمت تور مالزی | تور مالزی هتل FLAMINGO

تاریخ اعتبار تور : 30 اردیبهشت

تور مالزی | تور مالزی 93 | قیمت تور مالزی | تور مالزی هتل FLAMINGO خدمات:پرواز ایران ایر-7 شب اقامت-ترانسفر-راهنما-1 روز گشت شهری با ناهار

1/685/000 تومان
برای هر نفر
:مشاور
دفتر 88519041
 تور مالزی 93 | تور مالزی | قیمت تور مالزی

تور مالزی 93 | تور مالزی | قیمت تور مالزی | تور مالزی هتل ISTANA

تاریخ اعتبار تور : 30 اردیبهشت

تور مالزی 93 | تور مالزی | قیمت تور مالزی | تور مالزی هتل ISTANA خدمات:پرواز ایران ایر-7 شب اقامت-ترانسفر-راهنما-1 روز گشت شهری با ناهار

2/230/000 تومان
برای هر نفر
:مشاور
دفتر 88519041
تور مالزی 93 | تور مالزی | قیمت تور مالزی

تور مالزی 93 | تور مالزی | قیمت تور مالزی | تور مالزی هتل CONTINENTAL

تاریخ اعتبار تور : 30 اردیبهشت

تور مالزی 93 | تور مالزی | قیمت تور مالزی | تور مالزی هتل CONTINENTAL خدمات:پرواز ایران ایر-7 شب اقامت-ترانسفر-راهنما-1 روز گشت شهری با ناهار

2/390/000 تومان
برای هر نفر
:مشاور
دفتر 88519041
sam
تور مالزی | تور مالزی 93 | قیمت تور مالزی | تور کوالالامپور | تور ارزان مالزی