درباره سفرهای من

وب سایت سفرهای من فعالیت خود را در راستای ارتقاء سطح علمی و تجربی گردشگران و علاقمندان سفر برای فارسی زبان آغاز کرده است. تمام مطالب دقیقه توسط مترجمین و یا توسط نویسندگان مستقیما نگارش و از منابع معتبر خارجی ترجمه و منتشر می گردد.لازم به ذکر است منبع تمامی مطالب به همراه نام وب سایت در پائین مطالب درج می گرد.